Heerwaardigheid

De grondbeginselen van het dispuut vinden hun oorsprong in de welbekende klassieker Max Havelaar, dat dan ook hoog in het vaandel staat.

De leus van het dispuut komt dan ook uit dit boek en luidt: “Ini apa toean toean datang!” wat zoveel betekent als “Daar komen de Heeren aan!”.

Partij

Het dispuut kenmerkt zich door de vele verschillende feesten dat het heeft georganiseerd door de jaren heen.
Voorbeelden hiervan zijn ''Pandemie partij: The Mexican Flu-or'', ''Helemaal Loco, zonder motief'', ''Dizko Artis'' en het afgelopen lustrumfeest " Noord-KorEH".
Ook is het dispuut elk jaar van de partij op het ULV Hockeytoernooi in Maastricht waar het al sinds 2002 verwelkomd wordt door de lieftallige dames van dispuut Dårfinkar.

Doel

Het dispuut heeft ten deel de bevordering en de verrijking van het sociale, culturele en geestelijke leven van haar leden, door alle middelen die haar daartoe ten dienste staan, zoals het houden van bijeenkomsten en het organiseren van evenementen en in het bijzonder het voorbereiden op het heer zijn in het maatschappelijk verkeer.

Dispuutshuizen

Dispuut Erkende Heeren is momenteel 2 dispuutshuizen rijk: Casa Prima & Mark(t)zicht

Rijke Geschiedenis

Sinds de oprichting van het dispuut op 25 januari 1993 hebben de leden een legio gebruiken en tradities opgebouwd.

Aspirant Periode

Geheel in nevelen gehuld.

Heeren

90

Erkend sinds

2 juni 1993

Dispuutskleuren

Koningsblauw Korengeel

Lijfspreuk

Ini Apa Toean-Toean Datang